Údržba

Údržba

Pravidelná údržba a servis automatických převodovek, vzhledem k jejich časté poruchovosti, je velice důležitá a měla by se provádět pravidelně. K nejdůležitějším úkonům, které byste rozhodně neměli podceňovat, patří pravidelná výměna oleje. Nepravidelná či špatná výměna oleje může mít za následek ucpání filtru nebo ventilu, neboť olej časem nasakuje vodu a znečišťuje se mechanickými částečkami.

Svůj podíl na údržbě si také zaslouží chladič převodovky a před případným rozebráním převodovky je důležité dbát zvýšené opatrnosti.

Automatická převodovka a kontrola hladiny oleje

Hlavní cílem při provádění kontroly hladiny olejeautomatické převodovce je zabránit vniknutí jakéhokoliv předmětu, nečistoty či textilie do převodovky. Pro potřeby kontroly hladiny oleje se používají speciální utěrky, neboť hydraulický systém je velmi choulostivý na špínu a nečistoty. Pozor také, při použití nevhodné utěrky či častém používání měrky může dojít k ucpání olejového filtru.

Samotné měření hladiny oleje se u většiny automatický převodovek provádí za chodu motoru na volnoběžné otáčky v poloze PARKING. Důvod je zcela pragmatický. Po nastartování motoru se uvede do činnosti olejové čerpadlo v automatické převodovce, které zapříčiní pokles hladiny v průměru o 15 – 20mm na měrce směrem dolů. Dále musí být převodovka při měření zahřátá na provozní teplotu, aby se předešlo k chybě při měření oleje.

Dalším faktorem, který je důležitý a neměl by se opomíjet je jakékoliv zbarvení oleje (červené, žluté , čiré). Olej musí být vždy průhledný. V případě, že olej zapáchá nebo je zbarven do černa jsou třecí lamely v převodovce poškozené. V tomto případě je prvořadé provést výměnu oleje a olejového filtru. Je-li však evidentní nesprávná funkce převodovky (prokluz popř. tvrdé rázy během řazení) doporučujeme vozidlo odstavit a provést opravu převodovky.

Automatická převodovka a výměna oleje

Většina automatických převodovek neumožňuje vypustit celou olejovou náplň. Z tohoto důvodu je vhodné olej vypustit a několikrát napustit. Tento proces je vhodné opakovat do té doby, než se původní barva oleje změní na barvu oleje nového. Teprve po provedení posledního proplachu olejové náplně vyměnit olejový filtr za nový.

Samotné vypuštění oleje je možné provést za pomoci šroubu anebo odstraněním olejové vany. Za pomoci speciálního přípravku provedeme také důkladné vyčištění chladiče, který byl ovšem předtím odpojen od převodovky. Kvůli přerušenému toku hydraulické kapaliny (což může zapříčinit zanesení chladicího systému nečistotami – není filtrován) je toto čištění nezbytné! Při zapnuté poloze PARKING, nalijeme po opětném zapojení do převodovky stejné množství oleje a necháme motor běžet na volnoběh asi 3 minuty. Pak znovu vypustíme olej a zdá-li se nám jeho kvalita dostačující, vyměníme ještě olejový filtr. Dolijeme opět olej těsně pod rysku označující rozsah za tepla. Zahřejeme převodovku zkušební jízdou, po které zkontrolujeme hladinu oleje kvůli možnému úniku hned z několika míst – hadice.

Pravidelná prohlídka automatické převodovky by měla proběhnout každých 30 – 60 tisíc kilometrů.