Typy automatických převodovek

Typy automatických převodovek

Existuje několik typů automatických převodovek. Podívejme se na jejich základní porovnání:

  • Hydrodynamická – základním prvkem této automatické převodovky je „pružné“ spojení přes hydrodynamický měnič.
  • Hydrodynamická s uzamykáním – umožňuje uzamčení hydrodynamického měniče blokovací spojkou, tj. pevné propojení čerpadla a turbíny (po uzamčení má vozidlo mírně nižší spotřebu, mírně vyšší výkon a nelze přeřadit rychl. stupeň). Uzamčení je provedeno automaticky programem v závislosti na jízdních podmínkách a ovladačích (plyn, rychlostní stupeň …).
  • Hydromechanická – jedná se o pozměněnou kolegyni převodovky hydrodynamické, která byla používána především u železničních vozidel.
  • Mechanická automatická – je normální mechanická převodovka se suchou spojkou (jako u manuálního řazení), s tím rozdílem, že řidič spojku a řadicí páku vůbec nemá a nepoužívá. Samotné řazení se provádí samočinně elektronicky a řídí jej počítač. U mechanické automatické převodovky dochází k přerušení tahu motoru jen na pouhý okamžik, neboť elektronika zvládne přeřazení rychleji, než člověk.
  • Dvojspojková automatická (DSG) – jedná se o klasickou mechanická převodovka se dvěma spojkami (zvlášť pro sudé a liché stupně). V každém okamžiku jsou zařazeny dva rychlostní stupně a samotné přeřazení představuje vypnutí první spojky a zapnutí druhé spojky. Obvykle s možností přímého řazení (obdoba sekvenčního řazení).
  • Variátorová automatická (CVT) – je specifický typ převodovky, která plynulou změnou převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí využívá proměnného převodu nahoru i dolů.