Ovládání automatických převodovek

Ovládání automatických převodovek

Pro ovládání automatické převodovky se používá volící páka. Její polohy jsou následující:

  • D – Drive – Jízda dopředu
  • R – Reverse – Zpátečka
  • N – Neutrál – Při normální jízdě není nutno vůbec používat.
  • P – Parking – Parkovací poloha

Dále zde nalezneme polohy pro manuální zařazení jednotlivých stupňů. Toto bývá u různých převodovek řešeno různě a v normálních podmínkách tyto polohy není třeba využívat. Pro změnu polohy páky je používáno tlačítko, které naleznete přímo na páce. Toto tlačítko zároveň slouží jako jakási bezpečnostní pojistka proti nechtěným či neúmyslným změnám, které by pro převodovku mohly mít nedozírné důsledky.