Režimy automatické převodovky – P a R

Režimy automatické převodovky – P a R

Park – parkovací poloha (P)

Volba polohy P mechanicky zablokuje výstupní hřídel převodovky a zamezí pohybu vozidla v jakémkoliv směru. Parkovací západka zabraňuje otáčení převodovky a tím i pohybu vozidla. I tak se pro bezpečné parkování vozidla doporučuje použít ruční brzdu, která zablokuje přímo kola. U vozidel s předním pohonem slouží parkovací brzda k blokování zadních kol, takže kombinace parkovací brzdy a volba polohy P poskytuje nejvyšší zabezpečení proti neúmyslnému pohybu vozidla při parkování ve svahu.

Toto zajištění navíc zvyšuje životnost převodového a parkovacího mechanismu, protože parkování ve svahu bez zabrzděné parkovací brzdy znamená neúměrné namáhání převodovky. Před nastavením páky do polohy P je nutné vůz zastavit, aby nedošlo k poškození převodovky. Obvykle je parkovací poloha jednou ze dvou možností, ve kterých může být motor spuštěn, druhým je Neutrál (N). Parkovací poloha je vynechána u autobusů, kamionů i některých traktorů s automatickou převodovkou. Pro takové případy potom slouží neutrální poloha (N) s nastavenou parkovací brzdou.

Reverse – zpátečka (R)

Poloha R v rámci převodovky umožňuje, aby bylo vozidlo poháněno směrem vzad. Při volbě polohy R se zároveň spínají bílá záložní světla pro lepší viditelnost. U objemnějších vozidel se může také aktivovat zvukový signál, aby varoval ostatní řidiče a chodce pohybující se kolem vozidla. Zpětný chod u většiny automatických převodovek vyžaduje, že řidič musí úplně zastavit vozidlo, posunout řadicí páku směrem k sobě a až poté zvolí zpátečku. Řidič by se měl při výběru polohy R vyhnout tomu, aby se vozidlo pohybovalo dopředu.

převodovek s měničem kroutícího momentu není podobná situace při velmi nízké rychlosti (krokem) škodlivá, ale způsobuje zbytečné opotřebení spojky. Některé převodovky s přepínacím tlačítkem umožňují řidiči volně posunout řazení z R na N nebo D bez jeho stisknutí. Řidič se však nemůže vrátit zpět do polohy R bez následného stisknutí tlačítka řazení, aby nedošlo k náhodnému řazení, které by mohlo poškodit převodovku, zejména při vysokých rychlostech. 

Související články:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Automatická_převodovka

 

Chcete si půjčit vůz s automatickou převodovkou? Máme pro váš širokou nabídku: KIA CEED S AUTOMATEM, SMART FORTWO AUTOMAT, LEXUS  a spousta dalších… Podívejte se